25 de març de 2014

Projecte Trevol-Escola MontavernerPROGRAMA D'INCLUSIÓ EDUCATIVA.
 (PROJECTE TRÈVOL-CEIP DOCTOR ESPLUGUES).

El nostre treball junt al Projecte Trèvol va començar a partir de la presentació d'un dels seus tècnics a la nostra escola, per donar-se a conèixer i per a plantejar-nos la possibilitat d'una nova coordinació per treballar junts amb el nostre alumnat que presentava necessitats específiques de suport educatiu (n.e.s.e).     Ja que aquest alumnat en un futur podria formar part també del Projecte Trèvol.

La idea va ser molt interessant i va ser plantejada en una reunió a tot el nostre claustre.

Vam començar treballant amb l'elaboració d'Adaptacions Curriculars Individuals Significatives (ACIS) el més funcionals possibles. Adaptacions que els serviren a aquestos alumnes per a una millor integració social i laboral en el seu futur.

En l'elaboració d'aquestes ACIS estarien implicades totes aquelles persones que formaven part del procés d'ensenyança-aprenentatge, tenint en compte també sempre la col·laboració de les famílies.

Aquesta coordinació va implicar un canvi metodològic de treball dins de l'aula ordinària. a partir d'aquells moments, aquestos alumnes treballarien amb els mateixos materials que la resta de companys de classe, però amb adaptacions de tots els continguts al seu nivell.

Vam pensar també que gran part del suport que necessitaven els alumnes amb n.e.s.e. que es realitzara dins l'aula ordinària.

Els canvis van començar a notar-se ràpidament. Als alumnes els agradava molt aquesta nova metodologia de treball i es mostraven més contents i motivats. Els agradava portar els mateixos llibres que els seus companys i companyes de classe i, segons ells, estaven aprenent més i millor que quan portaven un material més específic a les seues possibilitats.

D'aquesta manera participaven més i compartien moltes de les activitats amb els seus companys. A més, els companys també s'adonaven de que aquests alumnes eren capaços de fer moltes més coses de les que ells s'imaginaven.

Per portar endavant aquest treball, el tècnic del Projecte Trèvol, els mestres corresponents de cadascun dels alumnes i la mestra de Pedagogía Terapéutica del CEIP Doctor Esplugues de Montaverner estem en contínua coordinació. Treballant sempre conjuntament.

I així ho continuem fent en la nostra escola.

Mª José Canet Ribelles (PT del CEIP Doctor Esplugues de Montaverner)

24 de març de 2014

TEATRE DE PARES I MARES A MONTAVERNER

TEATRE A L'ESCOLA DE PARES Y MARES

La participació de les famílies al CEIP DOCTOR ESPLUGUES de Montaverner, propicia una comunicació més estreta entre alumnat-familia-escola, i sense cap dubte, facilita una millor integració de tota la comunitat educativa.                      

Quan les famílies prenen part en les activitats del centre i de la comunitat educativa, els seus fills i filles van més de gust a l’escola mostrant així més interès per aprendre nous continguts.
L’organització del nostre sistema educatiu preveu la col·laboració entre les famílies i l’escola amb l’objectiu de seguir i millorar l’educació del nostre alumnat.

La família, és un gran modèl i referent en tots els aspectes educatius per als nostres alumnes, per tant, hem d'anar units desde el començament de l'escolarització, amb l'objectiu d'aconseguir entre tota la comunitat educativa, un millor aprenentatge significatiu.
És per això, que la família deu participar en el centre educatiu formant part de la comunitat educativa en diferents moments i contextos.                                                                                 

Per nosaltres, aquests moments que compartim amb les nostres families, són rics e imprescindibles per sentir que, junts i juntes, estem creant un projecte molt familiar i proper entre totes les persones que formem la comunitat educativa.                                                                                                                                                                                                                           A la nostra escola, hem creat en una de les aules, un xicotet auditori, on podem fer teatres, màgia, assemblees, contes, etc...Durant el curs 2013-2014, els pares i mares s'han juntat totes les voltes necessaries per tal d'organitzar-se abans d'interpretar cadascún d'aquestos contes populars. a continuació deixem una xicoteta mostra d'aquesta experiència que per a nosaltres i per a les nostres famílies ha resultat molt positiva tant en aspectes educatius com de socialització.

       
                      

    Teatres interpretats per part dels pares i mares de la classe de 3 al llarg                            d'aquest curs escolar han segut:


LA LLETERA (Teatre popular)

CAPUTXETA VERMELLA (Teatre popular)Teatres interpretats per part dels pares i mares de la classe de 4 al llarg d'aquest curs escolar han segut:

RINXOLS D'OR (Teatre popular)

ELS 3 PORQUETS (Teatre popular)

SANT JORDI I EL DRAC (Teatre popular)
Teatres interpretats per part dels pares i mares de la classe de 5 al llarg d'aquest curs escolar han segut:


LA RATETA PRESUMIDA (Teatre popular)

BOMBONS MÀGICS (Teatre inventat per mares i pares de la classe de 5 anys)